Coaching

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring, bevidsthed, udfolde personligt potentiale, opnå større personlig indsigt og indfri personlige
målsætninger, som du ikke formår at indfri på egen hånd.

Sundhedscoaching

Sundhedscoaching er din mulighed for at optimere dine fysiske, mentale og følelsesmæssige energiressourcer. Du får tydeliggjort, hvad der er dine energi-boostere og dine energi-drænere. Det vil være første skridt på vejen mod mere energi og livsglæde, et større drive og engagement i det du gør samt en bedre optimering af dagens timer. Kort sagt: større sundhed og dermed bedre performance – hver dag – både i privatliv og arbejdsliv.

Hele sundhedscoaching forløbet tilpasses dine konkrete behov og mål. Og inden opstart afdækkes disse, således du ikke er i tvivl om hvad du vil have ud af forløbet og hvad du kan forvente at opnå.

Sundhedscoaching følgende dele:

Metoder til at opnå mere livsglæde og en sund livsstil i balance.
Tydeliggørelse af egne styrker og udviklingsområder.
Redskaber til øget engagement og motivation.
Værktøjer til at bedre at kunne styre tiden / bedre planlægning.
Tydeliggørelse af værdier og mål.
En optimal og realistisk handlingsplan til at nå dine mål.

Pris på sundhedscoaching

Sundhedscoaching sessionerne har typisk en varighed på 60 minutter og kan foregå ved personligt møde hos mig, på arbejdspladsen eller over telefonen.
Pr. session ved personligt møde fra kr. 750,- (kørsel pålægges). Pr. session ved telefoncoaching kr. 500,-

StressCoaching

Alle kan få stress. Det kan der være mange forskellige grunde til, såvel som det kan være en kombination af private – og arbejdsmæssige faktorer. Til at komme ud af den uønskede tilstand er stresscoaching en rigtig god metode.

Stresscoaching er en coaching form med henblik på, at afhjælpe eller forebygge stress. Hvis du har stress, mister du tit overblikket og bliver handlingslammet. Derfor er det ofte svært selv at opdage, at du har stress. Det er ofte andre der gør dig opmærksom på, at du er stresset eller ved, at du selv observerer, at du ofte bliver syg, eller er syg i en længerevarende periode. Når du er stresset, har du brug for at få hjælp til at få overblik eller genvinde evnen til at handle og komme af med stressen.

Hvad kan stresscoaching bruges til?

Stresscoaching kan bruges både til at forebygge stress, inden du bliver for stresset og til at komme af med stress, når du har stress.
Ved stresscoaching vil jeg som din stresscoach hjælpe dig med at få overblik over hvilke stressfaktorer, der er årsagen til din stress og du vil få effektive redskaber til at forebygge din stress, således bliver du selv i stand til at starte handlinger og forandringer, der er med til at forhindre stress.
Når du har denne bevidsthed vil du bedre kunne passe på dig selv og sige stop i tide, så du fremover vil undgå denne stress, som du oplever.
Stresscoaching kombineres ofte med et personligt træningsforløb, da det at have en sund livsstil har positiv effekt på at nedsætte stressniveauet.

Hvad er Stress?

Stress er en tilstand du oplever, hvis du ikke har ressourcer til at håndtere kravene fra dig selv og fra omverdenen. Stresssymptomer kan f.eks. være, at du bliver irritabel, trist, modløs, uopmærksom og kan opleve koncentrationsbesvær og manglende motivation. Kroppen kan også reagere med stress, med hovedpine, søvnforstyrrelser, hjertebanken, ondt i maven, anspændthed, kvalme, træthed og angst.

Hvad er årsagen til at man får stress?

Det er meget individuelt, hvilke faktorer der stresser os, og hvor meget der skal til inden bægeret flyder over. Vi mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på de samme begivenheder – hvad der stresser dig, behøves nødvendigvis ikke stresse dine kollegaer. Stress kan skyldes mange forskellige årsager. Arbejdsforhold såvel som oplevelser i privatlivet kan forårsage stress.

Typiske stressorer er:

Arbejdsforhold

Fysiske forhold og passende krav til arbejdet. Omvendt er det netop disse faktorer, der skal arbejdes med for at vende situationen og skabe trivsel og et fx et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover spiller det fysiske arbejdsmiljø en rolle, fx støj, kulde, dårligt indeklima samt akkord- og skifteholdsarbejde kan også være en stressfaktor. Derfor kan det være en god ide at sætte ind på arbejdspladsen i henhold til at forebygge stress.

Familielivet

Familielivet kan være en kilde til belastning. Vedvarende konflikter, dårlig eller mangelfuld kommunikation og mangel på anerkendelse, manglende ressourcer (tid og økonomi) samt uklare grænser mellem arbejde og familieliv kan være kilde til frustration i familien.

Traumatiske begivenheder

Traumatiske begivenheder som trusler, vold og mobning på arbejdet er indlysende belastninger/stressorer. Ligeledes kan det grænseløse arbejde, som breder sig ind i fritiden og aldrig giver mulighed for at holde helt fri, være belastende.

Livsbegivenheder

Livsbegivenheder hos en selv eller ens nærmeste som skilsmisse, sygdom, misbrug, dødsfald, fødsel, at blive gift, få en forfremmelse eller fyring kan medføre både kortere og længere belastninger. De fleste mennesker klarer sig igennem denne slags begivenheder, bl.a. med støtte fra deres sociale netværk. Andre må have professionel hjælp.

Dine tanker, forventninger og ambitioner

Dine tanker, forventninger og ambitioner fx spiller vores egne forventninger til os selv, vores arbejde, vores familie, vores fritidsinteresser – for højt ambitionsniveau i forhold til hvad man vil, skal og kan, vores tanker og livssyn – negativ tænkning og bekymringstendens bla. mht. vores evne til at kunne løse situationen/opgaven, men også i forhold til hvad vi tror andre tænker og forventer af os en stor rolle for udviklingen af stress.

Pris for stresscoaching:

1 session vare typisk 60 minutter og prisen er fra kr.750,- pr. session (kørsel pålægges) Vil du gerne vide mere om stresscoaching og om det er rigtige for dig, er du velkommen til at kontakte mig her